tel. +48 788 211 577    email: biuro@morganit-ubezpieczenia.pl Facebook Instagram
Morganit ubezpieczenia

Centrum informacji

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ w instytucjach publicznych, a także w firmach prywatnych na terenie całego kraju.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW jest również partnerem w programie Karta Dużej Rodziny!

Posiadacze Karty Dużej Rodziny zawierając ubezpieczenie w naszej agencji w ramach programu otrzymują atrakcyjne zniżki :

 • -15% na ubezpieczenia komunikacyjne
 • -30% na ubezpieczenia majątkowe i rolne!

Co to jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy pojazdów mechanicznych czyli potocznie mówiąc ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem , które w głównej mierze zapewnia ochronę wszystkim osobom, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej.

Pojazd mechaniczny, który wprowadzony został w ruch jest w stanie spowodować ogromne szkody majątkowe oraz osobowe, niewiele kierowców jest w stanie samodzielnie pokryć finansowe skutki zdarzenia dlatego właśnie ubezpieczenie OC jest obowiązkowe.

Kary za brak OC

Brak obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej naraża nas na płacenie z własnej kieszeni wysokiego odszkodowania, w wyniku spowodowania wypadku lub kolizji. Za brak polisy OC grożą również wysokie i nieuniknione kary finansowe.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe,ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2017 roku:

Gradacja opłaty Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy OC rolników
100% 4000 zł 6 000 zł 670 zł 200 zł
50% 2000 zł 3000 zł 330 zł
20% 800 zł 1200 zł 130 zł

Opłaty karne nie są naliczane prze UFG. Ich wysokość oraz tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK , z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom.

Osoba, która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC - zgodnie z warunkami określonymi w w/w ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy). Zatem jeżeli kara nie zostanie dobrowolnie wpłacona, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi – tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

Morganit ubezpieczenia

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA,
Myślenice, ul. Słoneczna 13/2.

SPRAWDŹ SWOJE SKŁADKI
I NIE PRZEPŁACAJ!

© Wszelkie prawa zastrzeżone MORGANIT Ubezpieczenia 2017